New

باسلام و احترام

با عنایت به تغییراتی که در حوزه امنیت پرداختهای بانکهای عامل  پیش آمده هم اکنون در حال ویرایش ساختار سامانه هستیم تا اختلالات بوجود آمده در روند پرداختها مرتفع گردد.  

لذا خواهشمند است تا پایان فرآیند بروزرسانی از عملگرهای بانکی سامانه در حوزه آموزش استفاده نشود. 

با تشکر